พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายวังยาง “วังยางเกมส์”

วันที่ 16 ธันวาคม  2565  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม  เขต 1 ได้มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายวังยาง “วังยางเกมส์” ณ  โรงเรียนบ้านวังยาง  อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม