ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษชน

วันที่ 16 ธันวาคม  2565  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป. นพ เขต 1 มอบหมายให้ ดร. นฤมล สุภาทอง  รองผอ. สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายอัครพัชร์ แสงนวลนิ่ม  นิติกรปฏิบัติการ  สพป.นครพนม เขต 1  เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษชน สภาผู้แทนราษฎร  (นายชวลิต  วิชยสุทธิ์)  ณ  ห้องประชุม  สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม