ดร. นฤมล สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู

วันที่ 16 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร. นฤมล สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งทิพย์  บุตเวส   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นายอัครพัชร์  แสงนวลนิ่ม  นิติกรปฎิบัติการ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู  ที่ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี โรงเรียนบ้านนาเชือก,  โรงเรียนบ้านนาสะเดา และโรงเรียนบ้านกุงโกน  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม