ประชุม การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ  ครั้งที่  5  คัดเลือกตัวแทน  ภาค 3  ” นครนาคาเกมส์”  

วันที่  19  ธันวาคม  2565  09.30 น. นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ. สพป.นครพนม เขต1   ได้มอบหมายให้  ดร. ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 1  เข้าร่วมประชุม การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ  ครั้งที่  5  คัดเลือกตัวแทน  ภาค 3  ” นครนาคาเกมส์”   ระหว่างวันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2565  ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม  (ชั้น 5) ศาลากลาง   จ. นครพนม