ออกนิเทศ ติดตามและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้  CODING 

วันที่ 20  ธันวาคม 2565  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุริวิจักษณ์  พลีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ศน.สายสุดา สุขวิพัฒน์ และ ศน.อารยา ภาระวงค์ ออกนิเทศ ติดตามและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้  CODING  เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจาก รมต.ช่วยกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช