ประชุมบุคลากร กลุ่มอำนวยการ 

วันที่ 21  ธันวาคม  2565  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้  นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมบุคลากร กลุ่มอำนวยการ  เพื่อชี้แจงข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเรียบร้อย