ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ 

วันที่ 22  ธันวาคม 2565  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้  ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์  ณ  สนามกีฬาอำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม