พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย ณ โรงเรียนบ้านนาราชควาย

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.  นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม  เขต 1  มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย ณ โรงเรียนบ้านนาราชควาย ต.หนองญาติ อ.เมือง จังหวัดนครพนม