22 ธ.ค.65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบอาคารเรียน 212./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)