ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 1  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานศึกษาธิการ คนั้งที่ 1/ 2566 เวลา 10. 00 น. ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง ชั้น 2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม