ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิวันกล้วยน้ำว้าโรงเรียน

วันที่ 9 ธันวาคม 2566  เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน  ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิวันกล้วยน้ำว้าโรงเรียน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน