“การประชุมทางไกล เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  

วันที่  11  มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุมร่วมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน     ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย  นางพรรณวดี  มณีรัตน์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ  “การประชุมทางไกล เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”   ผ่านทาง OBEC TV : www.obectv.tv   โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ในครั้งนี้