ออกพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคลากรโรงเรียนดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)  

วันที่ 12  มกราคม  2566 นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้  นายอำนาจ  แก้วมณี  รก.ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  และนายสุวิทย์ อิ่มเต็ม  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ออกพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคลากรโรงเรียนดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา)  โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับในครั้งนี้