เข้าร่วมการประชุม ก.ค.ศ. Forum  แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยในช่วงเปลี่ยนผ่าน(ว1/2566) , การโอนบุคลากรทางการศึกษา (38 ค(2) จากท้องถิ่น