ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนายการระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนฯ

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต1 และ นางวารี สุริยนต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนายการระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม