รับรางวัลฯ และร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา และ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ เข้ารับรางวัลฯ และร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 อำเภอเมืองนครพนม  “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต“  ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จังหวัดนครพนม