ร่วมเป็นเกียรติในพิธีจัดงานวันครู อำเภอปลาปาก ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีจัดงานวันครู อำเภอปลาปาก ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม