ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2566  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม