การประเมินข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ) ณ โรงเรียนบ้านวังยาง