พุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่  25  มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.  ที่ห้องประชุมร่วมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน       ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1,นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย, ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา