การประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1   นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 พร้อมด้วยนางพรรณวดี  มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน