ต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา ต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 พร้อมทั้งมอบนโยบาย ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม