ต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม