เปิดโครงการบริการวิชาการและครุศาสตรพัฒนา กิจกรรมบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.45 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม  เขต 1 ประธานเปิดโครงการบริการวิชาการและครุศาสตรพัฒนา กิจกรรมบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp มหาวิทยาลัยนครพนม ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม