ร่วมประชุมแนวทางการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสถาพร แก้วเคน  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นางสาววรินดา  บริบาล ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ , เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่ ICT  ร่วมประชุมแนวทางการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม