ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Google Meet โดยมี นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้