ร่วมเป็นเกียรติงานเกษตรลุ่มน้ำโขง “เกษตร DIY ง่าย พาลงมือทำ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566

วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2566  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติงานเกษตรลุ่มน้ำโขง “เกษตร DIY ง่าย พาลงมือทำ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม