การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ครั้งที่ 1/2566