การสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน การสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม