วัประธานในพิธีทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อรั้วโรงเรียน ณ ลานพิธีโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อรั้วโรงเรียน ณ ลานพิธีโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม