การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566  ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์  2566 

วันที่ 20  กุมภาพันธ์  2566  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566  ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์  2566  เพื่อมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แจงแนวทางการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) พร้อมรับฟังการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ช่วงไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  ณ  โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร