เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครพนม  

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา  09.00  น.   ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมาย น.ส.ประภาพร  เจริญทัศน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครพนม   ณ  ห้องประชุมร่มฉัตร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม   โดยมี  นายวิจิตร  กิจวิรัตน์  รอง ผวจ.นครพนม  เป็นประธานที่ประชุม