23 ก.พ. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566