ประชุม  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1   ครั้งที่ 1/2566 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ ร่วมประชุม  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1   ครั้งที่ 1/2566  โดยมี นายสมยศ  สีแสนซุย ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้