ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 

วันที่ 7  มีนาคม  2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565  ณ โรงเรียนบ้านโสกแมว,โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข,โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพรว,โรงเรียนบ้านคับพวง,โรงเรียนบ้านนาคำและโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม