ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  เครือข่ายกุตาไก้-นามะเขือ และ เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ 

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ. สพป.นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้  ดร. นฤมล สุภาทอง  รองผอ.สพป.นพ เขต 1 นายอนุศิษฐ์  คำเพชรดี  นายอนิวรรตน์   เดชทะศร  และนางรุ่งทิพย์  บุตรเวช  ศน. สพป. นพ เขต 1  ลงพื้นที่ ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัตืหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  ณ รร. บ้านดอนดู่  เครือข่ายกุตาไก้-นามะเขือ และ รร.  บ้านนาสะเดา  เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่  อ.ปลาปาก  จ. นครพนม