ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  เครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง และ เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย 

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ. สพป.นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสงวนศักดิ์  แสงผา, นางจิราพร  นาโพธิ์ตองและนางสาวประภัสสร  สีหะมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป. นพ เขต 1  ลงพื้นที่ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  ณ รร.บ้านนาคอกควาย เครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง และ รร.บ้านสำราญ เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย  อ.เมืองนครพนม จ. นครพนม