ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา 

วันที่ 13 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ณ โรงเรียนธารน้ำใจ อำเภอนาแก และเวลา13.00 น. ประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา  ณ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางดวงผกา สุชาติพงศ์ กลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ร่วมประเมินในครั้งนี้