ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี และโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

วันที่ 14 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมานผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ณ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อำเภอวังยาง และเวลา​ 13.00 น. ประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี อำเภอปลาปาก​ จังหวัดนครพนม โดยมี นางดวงผกา สุชาติพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ร่วมประเมินในครั้งนี้