ประชุมสัมมนากับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันที่ 14 มีนาคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม  เขต 1 มอบหมายให้ นายอัครพัชร์ แสงนวลนิ่ม นิติกรปฏิบัติการ สพป.นครพนมเขต 1 และนายสุชาติ แสนสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข เข้าร่วมประชุมสัมมนากับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี