ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 และดูสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายอภิชัย ทำมานผอ.สพป.นครพนม เขต1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 และดูสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม