ร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ระบบ Zoom Meeting)