การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู  

วันที่ 16 มีนาคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, พร้อมด้วย นายสุริวิจักษณ์  พรีจันทร์ และนางวัชราภรณ์  ป้อมหิน ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู  ณ  โรงเรียนธารน้ำใจ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม