ประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม  และเครือข่ายเรณูนคร

วันที่ 15  มีนาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้ ดร. นฤมล สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยนางสาววัชรา  จันทา และนายเมธี  นาอุดม  ศน.สพป.นครพนม เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา/ รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ รร. บ้านนายอน้อย เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม  และรร.บ้านโคกกลาง เครือข่ายเรณูนคร อ.เรณูนคร  จ. นครพนม