พิธีเปิดกิจกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งกิจกรรม หนึ่งผลิตภัณฑ์” หอประชุม ร.ร. สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งกิจกรรม หนึ่งผลิตภัณฑ์” หอประชุม ร.ร. สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) อ.เมืองนครพนม