การอบรมค่ายวิชาการ “สืบสานงานศิลป์ถิ่นพนมนาคา”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

วันที่ 18 มีนาคม  2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายวิชาการ “สืบสานงานศิลป์ถิ่นพนมนาคา”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม  2566  ณ  หอประชุมพระเทพวรมุนี โดยมี นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้