การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานคณะกรรมการการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2566