ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปลาปาก ณ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ว

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา  13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้        ดร.นฤมล สุภาทอง รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปลาปาก ณ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ว อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม