ประชุมการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครพนม 

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา  13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ได้มอบหมายให้ นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครพนม  ณ  ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม