โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) มีกิจกรรม 5 ส, กิจกรรมห้องทำงานสวยงามและกิจกรรมขยับกาย สบายชีวี สุขภาพจิตแจ่มใส

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารศึกษานิเทศก์(ตึกสีส้ม) นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) มีกิจกรรม 5 ส, กิจกรรมห้องทำงานสวยงามและกิจกรรมขยับกาย สบายชีวี สุขภาพจิตแจ่มใส โดยมี ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้